Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Sieci i instalacje - zagadnienia wybrane : XVII Sympozjum z cyklu "Współczesne urządzenia oraz usługi elektroenergetyczne, telekomunikacyjne i informatyczne", Poznań, 19-20 listopada 2014

Redaktorzy

[ 1 ] Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Typ książki

redakcja monografii naukowej

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań, Poland

Wydawca

Oddział Poznański SEP

Data opublikowania

2014

ISBN

978-83-940441-0-7

Rozdziały
Narzędzia ICT do integracji sterowania pracą źródeł prosumentów zasilających mikrosieć (s. 28-31)
Automatyka budynkowa w obiektach rozległych na przykładzie systemów KNX i LCN (s. 38-43)
Konferencja

Sieci i instalacje - zagadnienia wybrane : XVII Sympozjum z cyklu "Współczesne urządzenia oraz usługi elektroenergetyczne, telekomunikacyjne i informatyczne", 19-20.11.2014, Poznań, Polska