Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Aktualne problemy automatyki i robotyki

Redaktorzy

Rok publikacji

2014

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT

Wydawca z listy MNiSW

Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit

Data opublikowania

2014

ISBN

978-83-7837-040-6

Rozdziały
Problem doboru wag w funkcji kosztu problemu liniowo kwadratowego po zastosowaniu linearyzacji przez sprzężenie zwrotne (s. 139-147)
Simple Adaptive LQG Control with LTR Property (s. 247-255)
Analiza struktur układu sterowania w systemie rozproszonym trójkołowego pojazdu elektrycznego (s. 362-371)