Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

III Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Najnowsze technologie w transporcie szynowym", Warszawa, Józefów 2014

Rok publikacji

2014

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Warszawska

Data opublikowania

2014

Rozdziały
Dokument referencyjny do zestawiania wymagań dotyczących pojazdów kolejowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (s. 101-102)
Konferencja

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Najnowsze technologie w transporcie szynowym", 18-19.11.2014, Józefów, Poland, Warszawa, Poland