Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Wpływ wiedzy na sukces organizacji w nowej gospodarce : monografia

Redaktorzy

Rok publikacji

2014

Miejsce

Lublin, Polska

Wydawca

Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą. Wydział Ekonomiczny. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Wydawca z listy MNiSW

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Data opublikowania

2014

ISBN

978-83-62785-69-8

Rozdziały
Zarządzanie wiedzą w ujęciu tradycyjnym i transakcyjnym (s. 141-150)