Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Recent Results in Pure and Applied Mathematics : Podlasie 2014

Redaktorzy

Rok publikacji

2014

Język publikacji

polski

Miejsce

Białystok, Polska

Wydawca

Bialystok University of Technology

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Białostocka

Data opublikowania

2014

ISBN

978-83-62582-57-0

Rozdziały
Comparison of Boundedness of Solutions of Differential and Difference Equations (s. 83-90)