Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

IEEE Conference on Computational Intelligence and Games (CIG), Dortmund, Germany, 26-29 August 2014

Rok publikacji

2014

Wydawca

IEEE

Wydawca z listy MNiSW

Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)

Data opublikowania

2014

ISBN

978-1-4799-3547-5

Rozdziały
Temporal difference learning of N-tuple networks for the game 2048 (s. 1-8)
Konferencja

IEEE Conference on Computational Intelligence and Games (CIG 2014), 26-29.08.2014, Dortmund, Germany

Publikacja indeksowana w

WoS (15)