Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

2014 IEEE 33rd International Symposium on Reliable Distributed Systems (SRDS), Nara, 6-9 October 2014

Rok publikacji

2014

Wydawca

IEEE

Wydawca z listy MNiSW

Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)

Data opublikowania

2014

ISBN

978-1-4799-5585-5

Rozdziały
Make the Leader Work: Executive Deferred Update Replication (s. 89-94)
Konferencja

2014 IEEE 33rd International Symposium on Reliable Distributed Systems (SRDS), 6-9.10.2014, Nara, Japan

Publikacja indeksowana w

WoS (15)