Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Projektowanie, budowa i utrzymanie infrastruktury w transporcie szynowym : INFRASZYN 2014, Zakopane 9-11 kwietnia 2014

Rok publikacji

2014

Miejsce

Radom, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB

Wydawca z listy MNiSW

Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy

Data opublikowania

2014

ISBN

978-83-7789-269-5

Rozdziały
Płyta prostokątna do badań podtorza kolejowego (s. 246-255)
Konferencja

Projektowanie, budowa i utrzymanie infrastruktury w transporcie szynowym : INFRASZYN 2014, 9-11.04.2014, Zakopane, Poland