Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Materiały XI Konferencji Naukowej Informatyka - Sztuka czy Rzemiosło oraz Warsztaty Szkoleniowe KNWS'14, Zielona Góra, 2014

Rok publikacji

2014

Wydawca

Uniwersytet Zielonogórski

Wydawca z listy MNiSW

Uniwersytet Zielonogórski

Data opublikowania

2014

Rozdziały
Synteza alternatywnej architektury RLC do celów częściowej rekonfiguracji (s. 24-26)
Konferencja

XI Konferencja Naukowa Informatyka - Sztuka czy Rzemiosło oraz Warsztaty Szkoleniowe KNWS'14, 9-12.06.2014, Karpacz, Poland