Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Nauka i przemysł : metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości : praca zbiorowa. T. 1

Redaktorzy

Rok publikacji

2014

Typ książki

monografia naukowa / materiały konferencyjne

Język publikacji

polski

Miejsce

Lublin, Polska

Wydawca

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Wydawca z listy MNiSW

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Data opublikowania

2014

Liczba stron

520

ISBN

9788393946518

URL

http://www.npms.umcs.lublin.pl

Rozdziały
Oznaczanie głębokości utwardzania światłoutwardzalnych wypełnień stomatologicznych metodą spektroskopii Ramana (s. 93-96)
Określenie zmian w składzie i strukturze ludzkiego szkliwa za pomocą metod mikroskopii fluorescencji i Ramana (s. 97-100)
Zastosowanie spektroskopii optoakustycznej do badania układów fotoaktywnych (s. 783-795)
Konferencja

VII Ogólnopolskie Sympozjum Nauka i Przemysł – Metody Spektroskopowe w Praktyce, Nowe Wyzwania i Możliwości, 10-12.06.2014, Lublin, Polska