Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Nauka i przemysł metody spektroskopowe w praktyce nowe wyzwania i możliwości : praca zbiorowa

Redaktorzy

Rok publikacji

2014

Język publikacji

polski

Miejsce

Lublin, Polska

Wydawca

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Wydawca z listy MNiSW

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Data opublikowania

2014

ISBN

978-83-939465-3-2

Rozdziały
Określenie zmian w składzie i strukturze ludzkiego szkliwa za pomocą metod mikroskopii fluorescencji i Ramana (s. 97-100)
Zastosowanie spektroskopii optoakustycznej do badania układów fotoaktywnych (s. 783-795)