Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Nauka i Przemysł : lubelskie spotkania studenckie : praca zbiorowa

Redaktorzy

Rok publikacji

2014

Język publikacji

polski

Data opublikowania

2014

ISBN

978-83-939465-0-1

Rozdziały
Kapilarna pułapka PTFE jako skuteczne narzędzie do wydzielania oksyetylenowanych alkoholi z matrycy wodnej (s. 21-24)
Wpływ surfaktantów na oznaczanie talu metodą DPASV (s. 29-31)