Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Advances in Natural Language Processing: 9th International Conference on NLP, PolTAL 2014, Warsaw, Poland, September 17-19, 2014

Rok publikacji

2014

Wydawca

Springer International Publishing

Wydawca z listy MNiSW

Springer

Data opublikowania

2014

ISBN

978-3-319-10887-2

Opublikowano w

Seria: Lecture Notes in Artificial Intelligence

Rozdziały
Semantic extraction with use of frames (s. 208-215)
Konferencja

Advances in Natural Language Processing: 9th International Conference on Natural Language Processing (NLP), 17-19.09.2014, Warsaw, Poland

Publikacja indeksowana w

WoS (15)