Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Euro Med Telco Conference (EMTC 2014), Naples, Włochy, listopad, 2014

Rok publikacji

2014

Wydawca

IEEE

Wydawca z listy MNiSW

Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)

Data opublikowania

2014

ISBN

978-8-8872-3721-4

Rozdziały
Challenges and constraints in mobile network consolidation projects (s. 1-5)
Konferencja

Euro Med Telco Conference (EMTC 2014), 12-15.11.2014, Naples, Italy

Publikacja indeksowana w

WoS (15)