Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Natura i uwarunkowania ryzyka

Redaktorzy

Rok publikacji

2014

Język publikacji

polski

Miejsce

Łódź, Poland

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Łódzka

Data opublikowania

2014

ISBN

978-83-7283-633-5

Opublikowano w

Seria: Monografie - Politechnika Łódzka

Rozdziały
Zarządzanie ryzykiem w kontekście wybranych strategii zarządzania (s. 21-30)