Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Kulturowe uwarunkowania kreowania wiedzy i innowacje w organizacjach

Redaktorzy

Rok publikacji

2014

Miejsce

Łódź, Poland

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Łódzka

Data opublikowania

2014

ISBN

978-83-7283-600-7

Opublikowano w

Seria: Monografie - Politechnika Łódzka

Rozdziały
O niektórych kulturowych uwarunkowaniach innowacyjności polskich przedsiębiorstw (s. 144-159)