Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Management Science in Transition Period in Moldova and Poland. Responsible Use of Resources

Redaktorzy

Rok publikacji

2014

Miejsce

Cracow, Poland

Wydawca

Cracow University of Economics

Wydawca z listy MNiSW

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Data opublikowania

2014

ISBN

978-83-937641-1-1

Rozdziały
Adjustment of Polish Enterprises to the Knowledge Based Economy. Some Results of Research (s. 183-201)