Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Europejski wymiar bezpieczeństwa energetycznego a ochrona środowiska : bezpieczeństwo - edukacja, gospodarka, ochrona środowiska, polityka - prawo - technologie / red. Piotr Kwiatkiewicz, Radosław Szczerbowski.

Redaktorzy

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Typ książki

redakcja monografii naukowej

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań, Poland

Wydawca

Fundacja na Rzecz Czystej Energii

Data opublikowania

2014

Liczba stron

970

ISBN

978-83-64541-02-5

Rozdziały
Kształtowanie kultury bezpieczeństwa w energetyce jądrowej (s. 129-138)
Nanociecze elektroizolacyjne jako medium chłodzące w wysokonapięciowych układach izolacyjnych (s. 315-329)
Ocena ryzyka inwestycyjnego w energetyce (s. 601-610)