Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Rozwój organizacji i regionu wyzwaniem dla ekonomii i nauk o zarządzaniu

Redaktorzy

Rok publikacji

2014

Język publikacji

polski

Miejsce

Toruń, Polska

Wydawca

Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora"

Data opublikowania

2014

ISBN

978-83-7285-757-6

Rozdziały
CSR a innowacyjność (s. 453-466)