Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Profesor Jerzy Merkisz Doktor Honoris Causa Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Rok publikacji

2014

Miejsce

Radom, Polska

Wydawca

Wydawnictwo UTH

Data opublikowania

2014

ISBN

978-83-7351-449-2

Rozdziały
Emisja spalin środków transportu w rzeczywistych warunkach ruchu (s. 33-79)