Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

9th Asian Control Conference (ASCC), 2013, Istanbul, Turkey, 23-26 June, 2013

Rok publikacji

2013

Wydawca

IEEE

Wydawca z listy MNiSW

Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)

Data opublikowania

2013

ISBN

978-1-4673-5767-8

Rozdziały
Konferencja

9th Asian Control Conference (ASCC), 2013, Istanbul, Turkey, 23-26 June, 2013, 23-26.06.2013, Istanbul, Turkey

Publikacja indeksowana w

WoS (15)