Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

10th International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics (ICINCO), Reykiawik, Islandia, 29-31 July, 2013

Rok publikacji

2013

Wydawca

SciTePress

Data opublikowania

2013

ISBN

978-989-8565-71-6

Rozdziały
Konferencja

10th International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics (ICINCO), 29-31.07.2013, Reykiawik, Islandia