Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

XI International School on Nonsinusoidal Currents and Compensation, ISNCC 2013, Zielona Gora, Poland

Rok publikacji

2013

Wydawca

IEEE

Wydawca z listy MNiSW

Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)

Data opublikowania

2013

ISBN

978-1-4673-6312-9

Rozdziały
Konferencja

XI International School on Nonsinusoidal Currents and Compensation, ISNCC 2013, 18-21.06.2013, Zielona Góra, Polska

Publikacja indeksowana w

WoS (15)