Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Młodzi naukowcy dla polskiej nauki : materiały Konferencji Młodych Naukowców nt. Wpływ młodych naukowców na osiądnięcia polskiej nauki - Nowe trendy w naukach inżynieryjnych, IV edycja, Gdańsk 12-14.04 2013. Cz. 10, Nauki inżynieryjne. T. 1 / pod red. Marcin Kuczera

Rok publikacji

2013

Miejsce

Kraków, Poland

Wydawca

Creativetime

Data opublikowania

2013

ISBN

978-83-63058-27-2

Rozdziały
Konferencja

Młodzi naukowcy dla polskiej nauki : materiały Konferencji Młodych Naukowców nt. Wpływ młodych naukowców na osiądnięcia polskiej nauki - Nowe trendy w naukach inżynieryjnych, 12-14.04.2013, Gdańsk, Poland