Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Analiza systemów energetycznych : praca zbiorowa / pod red. Bohdana Węglowskiego, Piotra Dudy

Rok publikacji

2013

Język publikacji

polski

Miejsce

Kraków, Poland

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Data opublikowania

2013

ISBN

978-83-7242-719-9

Rozdziały