Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Modelowanie niekompletnych informacji

Authors

[ 1 ] Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2013

Chapter type

paper

Publication language

polish

Pages (from - to)

68 - 69

Book

Uczące się społeczności informacyjne : XV Seminarium problemowe WOD. Program i materiały, Olsztyn 17-19 kwietnia 2013

Presented on

Uczące się społeczności informacyjne : XV Seminarium problemowe WOD. Program i materiały, 17-19.04.2013, Olsztyn, Polska

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.