Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

To już 45 konferencja zorganizowana przez Chłodników z Poznania

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Typ rozdziału

referat

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

1 - 14

Książka

Energetycznie efektywne rozwiązania urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła : XLV Dni Chłodnictwa, Poznań, 13 - 14.11.2013

Zaprezentowany na

XLV Dni Chłodnictwa, 13-14.11.2013, Poznań, Poland