Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Badanie składowych i synteza usług gridowej infrastruktury komunikacyjnej

Autorzy

[ 1 ] Katedra Sieci Telekomunikacyjnych i Komputerowych, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Typ rozdziału

referat

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

59 - 62

Książka

Uczące się społeczności informacyjne : XV Seminarium problemowe WOD. Program i materiały, Olsztyn 17-19 kwietnia 2013

Zaprezentowany na

Uczące się społeczności informacyjne : XV Seminarium problemowe WOD, 17-19.04.2013, Olsztyn, Polska