Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Écoulements ionisés dans des plasmatrons pour la simulation des conditions d'entrée en atmosphéres planètaires

Autorzy

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

francuski

Strony (od-do)

75 - 86

Książka

Modélisation : atomes, molécules, plasmas et systèmes dynamiques