Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Od makroskopowego modelu popytu na podróże do całodobowej mikroskopowej symulacji przepływu ruchu

Authors

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2013

Chapter type

paper

Publication language

polish

Pages (from - to)

537 - 548

Book

Wydajność systemów transportowych : IX konferencja naukowo-techniczna z cyklu "Problemy komunikacyjne miast w warunkach zatłoczenia motoryzacyjnego" Poznań, Rosnówko 19-21 czerwca 2013

Presented on

Wydajność systemów transportowych : IX konferencja naukowo-techniczna z cyklu "Problemy komunikacyjne miast w warunkach zatłoczenia motoryzacyjnego", 19-21.06.2013, Poznań - Rosnówko, Polska

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.