Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Signed graphs

Autorzy

[ 1 ] Instytut Informatyki, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Typ rozdziału

hasło encyklopedyczne

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

1726 - 1734

DOI

10.1007/978-1-4614-6170-8_251

Książka

Encyclopedia of Social Network Analysis and Mining