Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Aspekty ergonomiczne w badaniu potrzeb i formułowaniu wymagań projektowych

Authors

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2013

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Pages (from - to)

51 - 86

Book

Zastosowania ergonomii : wybrane kierunki badań ergonomicznych w 2013 roku

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.