Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Propozycja systemu klasyfikacji wózków inwalidzkich dla potrzeb ergonomii

Authors

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2013

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Pages (from - to)

79 - 86

Book

Ergonomia w architekturze i urbanistyce : kierunki badań w 2013 roku

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.