Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Experimental and numerical analyses of anisotropic behaviour of PU foam

Autorzy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Typ rozdziału

referat

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

1 - 8

Książka

ECCM16 : 16th European Conference on Composite Materials : Composite Materials: The Future, Seville, Spain, June 22-26, 2014

Zaprezentowany na

ECCM16 : 16th European Conference on Composite Materials : Composite Materials: The Future, 22-26.06.2014, Seville, Spain