Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

@Rank: Personalized Centrality Measure for Email Communication Networks

Autorzy

[ 1 ] Instytut Informatyki, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

209 - 225

DOI

10.1007/978-3-319-05912-9_10

Książka

State of the Art Applications of Social Network Analysis