Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Modele wyznaczania poziomego parcia mieszanki betonowej na deskowanie

Autorzy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Typ rozdziału

referat

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

580 - 591

Książka

Budmika 2014 Ogólnopolska Studencka Konferencja Budowlana : pełne referaty

Zaprezentowany na

Budmika 2014 Ogólnopolska Studencka Konferencja Budowlana, 23-25.04.2014, Poznań, Poland