Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Recent Polish achievements in Software Engineering

Autorzy

[ 1 ] Instytut Informatyki, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

15 - 37

Książka

Software Engineering from Research and Practice Perspective