Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Real-Time Event Detection in Field Sport Videos

Autorzy

[ 1 ] Katedra Inżynierii Komputerowej, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

293 - 316

Książka

Computer Vision in Sports