Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Integracja danych i partnerska wymiana informacji przedmiotowej

Authors

[ 1 ] Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2016

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Pages (from - to)

53 - 80

Book

Wirtualna organizacja działań w społeczeństwie informacyjnym

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.