Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Assessment of the possibility of comparing the infrared thermographs geometric resolution defined by various methods

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Typ rozdziału

referat

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • comparability of definitions
  • IR thermography
  • geometric (spatial) resolution
Strony (od-do)

367 - 371

DOI

10.1109/MetroAeroSpace.2014.6865951

URL

http://ieeexplore.ieee.org/document/6865951/

Książka

2014 IEEE Metrology for Aerospace (MetroAeroSpace)

Zaprezentowany na

2014 IEEE Metrology for Aerospace (MetroAeroSpace), 29-30.05.2014, Benevento, Italy