Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne : projektowanie, wykonanie, eksploatacja : praca zbiorowa. Vol. 3

Redaktorzy

Wariant tytułu

EN Water supply and sewage systems inside buildings : design, construction and operation. Vol. 3

Rok publikacji

2017

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Politechnika Warszawska. Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Iżynierii Środowiska. Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków : Wydawnictwo Seidel-Przywecki

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Warszawska

Data opublikowania

2017

Liczba stron

158

ISBN

978-83-60956-51-9

Katalog

xx004022551

Rozdziały
Jakość wody w instalacjach wewnętrznych w odniesieniu do procesów kształtujących tę jakość na przykładzie wybranego systemu zaopatrzenia w wodę (s. 9-23)
Instalacje CWU dla podejść do punktów czerpalnych (s. 89-98)