Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

34th International Symposium on Automation and Robotics in Construction and Mining (ISARC 2017), Taipei, Taiwan, 28 June – 1 July 2017

Rok publikacji

2017

Typ książki

monografia naukowa / materiały konferencyjne

Język publikacji

angielski

Wydawca

Curran Associates, Inc.

Data opublikowania

2017

Liczba stron

1106

ISBN

978-1-5108-4473-5

Rozdziały
Flexible management for concrete curing at low temperature based on learning from cases (s. 112-119)
RTLS systems as a Lean Management tool for productivity improvement (s. 1037-1045)
Konferencja

34th International Symposium on Automation and Robotics in Construction and Mining ISARC 2017, 28.06.2017 - 01.07.2017, Taipei, Taiwan, Province of China