Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Wpływ temperatury betonu asfaltowego na prędkość fali ultradźwiękowej

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Influence of asphalt concrete temperature at the speed of the ultrasonic wave

Rok publikacji

2017

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

35 - 38

Książka

Badania nieniszczące nawierzchni drogowych

Punktacja MNiSW / rozdział

20