Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Obserwacje zmian charakterystyk ultradźwiękowych w nawierzchni z betonu cementowego

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Observations of changes characteristics ultrasonic surface with concrete cement

Rok publikacji

2017

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

83 - 86

Książka

Badania nieniszczące nawierzchni drogowych

Punktacja MNiSW / rozdział

20