Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Non-destructive testing of concrete and asphalt concrete pavement

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

PL Nieniszczące badania nawierzchni z betonu cementowego i asfaltowego

Rok publikacji

2017

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

87 - 93

Książka

Badania nieniszczące nawierzchni drogowych

Punktacja MNiSW / rozdział

20