Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Zastosowanie metody ultradźwiękowej do obserwacji zmian zachodzących w nawierzchni z betonu cementowego

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

EN The application of an ultrasonic method to observe changes in concrete pavement

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Pages (from - to)

95 - 99

Book

Badania nieniszczące nawierzchni drogowych

Ministry points / chapter

20.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.