Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Badania nośności nawierzchni drogowej ugięciomierzem laserowym TSD

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Testing of pavement load carrying capacity with TSD (traffic speed deflectograph)

Rok publikacji

2017

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

171 - 177

Książka

Badania nieniszczące nawierzchni drogowych

Punktacja MNiSW / rozdział

20