Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Koncepcja rozwiązania pozyskiwania wody deszczowej jako aspekt projektowania proekologicznego

Authors

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • system kaskadowego odwodnienia
  • dach bagienny
Pages (from - to)

123 - 130

Book

Powodzie w miastach : przyczyny, skutki, zapobieganie

Presented on

XIX Warsztaty Nadzoru Inwestycyjnego oraz XV Konferencja Naukowo-Techniczna Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych : Powodzie w miastach - przyczyny, skutki, zapobieganie, 7-9.09.2017, Wałcz, Polska

Ministry points / chapter

5.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.