Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Koncepcja rozwiązania pozyskiwania wody deszczowej jako aspekt projektowania proekologicznego

Autorzy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2017

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • system kaskadowego odwodnienia
  • dach bagienny
Strony (od-do)

123 - 130

Książka

Powodzie w miastach : przyczyny, skutki, zapobieganie

Zaprezentowany na

XIX Warsztaty Nadzoru Inwestycyjnego oraz XV Konferencja Naukowo-Techniczna Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych : Powodzie w miastach - przyczyny, skutki, zapobieganie, 07-09 września 2017, Wałcz, 7-9.09.2017, Wałcz, Polska

Punktacja MNiSW / rozdział

5