Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Charakterystyki energetyczne pomp wyporowych transportujących ciecze spożywcze

Autorzy

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Energy characteristics of displacement pumps transporting food liquids

Rok publikacji

2013

Opublikowano w

Inżynieria Rolnicza

Rocznik: 2013 | Numer: z. 1(141)

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • reologia
  • pompowanie
  • płyny spoywcze
  • charakterystyki pomp
  • pompy rotacyjne
EN
  • rheology
  • pumping
  • food liquids
  • pumps characteristics
  • rotary pumps
Strony (od-do)

207 - 213

URL

http://ir.ptir.org/index.php?mood=issues&issue=141

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

5