Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Wpływ właściwości reologicznych wybranych cieczy spożywczych na moc ich mieszania przy zastosowaniu różnych mieszadeł

Autorzy

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Effect of rheological properties of the selected food liquids on the mixing power with the use of various mixers

Rok publikacji

2013

Opublikowano w

Inżynieria Rolnicza

Rocznik: 2013 | Numer: z. 1(141)

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • właściwosci reologiczne
  • parametry maszyn spożywczych
  • projektowanie maszyn spożywczych
EN
  • rheological properties
  • food machines parameters
  • designing food machines
Strony (od-do)

215 - 224

URL

http://ir.ptir.org/index.php?mood=issues&issue=141

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

5