Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Proceedings of the International Conference of Mechatronics and Cyber-MixMechatronics - 2017

Redaktorzy

Rok publikacji

2017

Typ książki

monografia naukowa / materiały konferencyjne

Język publikacji

angielski

Miejsce

Cham, Switzerland

Wydawca

Springer International Publishing

Wydawca z listy MNiSW

Springer

ISBN

978-3-319-63090-8

eISBN

978-3-319-63091-5

DOI

10.1007/978-3-319-63091-5

Opublikowano w

Seria: Lecture Notes in Networks and Systems

Numer w serii

vol. 20

Rozdziały
Improving Productivity and Standard Time Updating in an Industrial Company – A Case Study (s. 220-228)
Konferencja

International Conference of Mechatronics and Cyber-Mixmechatronics ICOMECYME 2017, 7-8.09.2017, Bucharest, Romania